Blesthallen


Kontraktinngåelse med Botek AS og Blesthallen

Rett før jul inngikk IL Blest og Botek AS avtale om oppføring av en flerbrukshall på Bøstad. Dette er en sak som IL Blest har jobbet hardt med i mange år, og nå er det endelig snart klart for oppstart.

Vi i Trygve Martinsen & sønn har inngådd avtale med Botek AS som underleverandør på grunnarbeider, og gleder oss til å gå i gang med arbeidet.